متن موردنظر شما کپی شد.
۰۲۱-۶۶۹۴-۷۹۴۶ info [at] netafraz [dot] com کانال تلگرام
سرویس ها
مشخصات سرویس
نوع گواهینامه
تعداد دامنه
مدت اعتبار
پشتیبانی از دامنه ir
تایید ای-نماد
تاثیر در سئو
امکان صدور مجدد
میزان سازگاری
الگوریتم رمزنگاری
سایز کلید امنیتی
نصب رایگان
قیمت سالیانه
گواهینامه یکساله Certum - DV
سفارش
نوع گواهینامه
DV
تعداد دامنه
۱ دامنه
مدت اعتبار
۱ سال
پشتیبانی از دامنه ir
تایید ای-نماد
تاثیر در سئو
امکان صدور مجدد
میزان سازگاری
۹۹٪ مرورگر ها
الگوریتم رمزنگاری
۲۵۶ بیت
سایز کلید امنیتی
۴۰۹۶ بیت
نصب رایگان
هاست های نت افراز
قیمت سالیانه
۱۵۹,۰۰۰ تومان
گواهینامه دوساله Certum - DV
سفارش
نوع گواهینامه
DV
تعداد دامنه
۱ دامنه
مدت اعتبار
۲ سال
پشتیبانی از دامنه ir
تایید ای-نماد
تاثیر در سئو
امکان صدور مجدد
میزان سازگاری
۹۹٪ مرورگر ها
الگوریتم رمزنگاری
۲۵۶ بیت
سایز کلید امنیتی
۴۰۹۶ بیت
نصب رایگان
هاست های نت افراز
قیمت سالیانه
۲۹۹,۰۰۰ تومان
گواهینامه Comodo -DV
سفارش
نوع گواهینامه
DV
تعداد دامنه
۱ دامنه
مدت اعتبار
۱ سال
پشتیبانی از دامنه ir
تایید ای-نماد
تاثیر در سئو
امکان صدور مجدد
میزان سازگاری
۹۹٪ مرورگر ها
الگوریتم رمزنگاری
۲۵۶ بیت
سایز کلید امنیتی
۴۰۹۶ بیت
نصب رایگان
هاست های نت افراز
قیمت سالیانه
۱۶۹,۰۰۰ تومان