متن موردنظر شما کپی شد.
۰۲۱-۹۱۰-۱۴۱۴۱ info [at] netafraz [dot] com کانال تلگرام

چگونگی کار

ثبت نام

ثبت نام در سیستم بازاریابی

کد تخفیف

ایجاد کد تخفیف اختصاصی

درج تبلیغ

ارائه کد تخفیف به کاربران اینترنتی

کسب درآمد

کسب کمیسیون به ازای تکمیل شدن هر خرید

همین حالا شروع کنید و کسب درآمد کنید
ورود عضویت

سطوح نمایندگی

با بالا رفتن سطح نمایندگی اکانت بازاریابی شما، تخفیف بیشتری به کد های شما تعلق خواهد گرفت و مشتری تمایل بیشتری برای استفاده از کد های شما خواهد داشت، ضمن اینکه در صد پورسانت برای هر خرید نیز با ارتقاء سطح نمایندگی اکانت شما، افزایش می یابد. لیست درصد پورسانت ها و تخفیف ها برای سطوح مختلف نمایندگی در جدول زیر بیان شده است:

ردیف تخفیف ۱ پورسانت ۲ میزان فروش جهت ارتقا ۳
۲ ۶% ۱۲% ۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ۷% ۱۰%
۲ ۸% ۸%
۲ ۹% ۶%
۲ ۱۰% ۴%
۲ ۱۱% ۲%
۲ ۱۲% ۱%
۱ میزان تخفیف قابل ارائه به کاربر درصورت استفاده از کد تخفیف شما.
۲ میزان پورسانت دریافتی بابت هر خرید درصورت استفاده از کد تخفیف شما.
۳ حداقل میزان فروش تا ارتقا به سطح بازاریابی بالاتر.
ردیف تخفیف ۱ پورسانت ۲ میزان فروش جهت ارتقا ۳
۳ ۷% ۱۴% ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ۸% ۱۲%
۳ ۹% ۱۰%
۳ ۱۰% ۸%
۳ ۱۱% ۶%
۳ ۱۲% ۴%
۱ میزان تخفیف قابل ارائه به کاربر درصورت استفاده از کد تخفیف شما.
۲ میزان پورسانت دریافتی بابت هر خرید درصورت استفاده از کد تخفیف شما.
۳ حداقل میزان فروش تا ارتقا به سطح بازاریابی بالاتر.
ردیف تخفیف ۱ پورسانت ۲ میزان فروش جهت ارتقا ۳
۴ ۵% ۱۶% ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ۹% ۱۴%
۴ ۱۰% ۱۲%
۴ ۱۱% ۱۰%
۴ ۱۲% ۸%
۱ میزان تخفیف قابل ارائه به کاربر درصورت استفاده از کد تخفیف شما.
۲ میزان پورسانت دریافتی بابت هر خرید درصورت استفاده از کد تخفیف شما.
۳ حداقل میزان فروش تا ارتقا به سطح بازاریابی بالاتر.
ردیف تخفیف ۱ پورسانت ۲ میزان فروش جهت ارتقا ۳
۵ ۹% ۱۸% ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ۱۰% ۱۶%
۵ ۱۱% ۱۴%
۵ ۱۲% ۱۲%
۱ میزان تخفیف قابل ارائه به کاربر درصورت استفاده از کد تخفیف شما.
۲ میزان پورسانت دریافتی بابت هر خرید درصورت استفاده از کد تخفیف شما.
۳ حداقل میزان فروش تا ارتقا به سطح بازاریابی بالاتر.
ردیف تخفیف ۱ پورسانت ۲ میزان فروش جهت ارتقا ۳
۶ ۱۰% ۲۰%
۶ ۱۱% ۱۸%
۶ ۱۲% ۱۶%
۱ میزان تخفیف قابل ارائه به کاربر درصورت استفاده از کد تخفیف شما.
۲ میزان پورسانت دریافتی بابت هر خرید درصورت استفاده از کد تخفیف شما.
۳ حداقل میزان فروش تا ارتقا به سطح بازاریابی بالاتر.
سطوح نمایندگی
شریب ماهیانه

ضریب ماهیانه بازاریابی

با افزایش تعداد فروش ماهیانه، میزان بازاریابی دریافتی از کدهای معرف افزایش می یابد، میزان افزایش حق بازاریابی بر اساس تعداد فروش ماهیانه، مطابق با جدول زیر محاسبه می گردد:

تعداد فروش ماه جاری ضریب افزایش بازاریابی
۳ ۲۰٪
۶ ۴۰٪
۱۰ ۶۰٪
۱۵ ۸۰٪
۲۰ ۱۰۰٪