متن موردنظر شما کپی شد.
۰۲۱-۹۱۰-۱۴۱۴۱ support [at] netafraz [dot] com کانال تلگرام
سرویس ها
مشخصات سرویس
فضای سرویس هاست
پهنای باند ماهیانه
تعداد پارک دامنه
تعداد اکانت اف تی پی
تعداد دامنه اصلی
سیستم عامل
کنترل پنل
آپتایم
پورت سرور
سرویس دهنده وب
گارانتی بازگشت کامل وجه
پشتیبانی فنی
پشتیبانی اورژانس
PHP 5.6|7.2|7.3|7.4|7.3
بک آپ هفتگی
پایگاه داده
ASP
Perl/CGI
قیمت ماهانه (تومان)
قیمت ۳ ماهه (تومان)
قیمت ۶ ماهه (تومان)
قیمت ۱ ساله (تومان)
دانلود ایران 1
سفارش
فضای سرویس هاست
20 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه
نامحدود
تعداد پارک دامنه
۲۰
تعداد اکانت اف تی پی
۲۰
تعداد دامنه اصلی
۱
سیستم عامل
لینوکس
کنترل پنل
دایرکت ادمین
آپتایم
۹۹%
پورت سرور
10 گیگابیت
سرویس دهنده وب
Nginx
گارانتی بازگشت کامل وجه
هفته اول
پشتیبانی فنی
۲۴ ساعته
پشتیبانی اورژانس
PHP 5.6|7.2|7.3|7.4|7.3
بک آپ هفتگی
پایگاه داده
ASP
Perl/CGI
قیمت ماهانه
(تومان)
-
قیمت ۳ ماهه
(تومان)
۹۷,۰۰۰
قیمت ۶ ماهه
(تومان)
۱۸۵,۰۰۰
قیمت ۱ ساله
(تومان)
۳۵۴,۰۰۰
دانلود ایران 2
سفارش
فضای سرویس هاست
50 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه
نامحدود
تعداد پارک دامنه
۴۰
تعداد اکانت اف تی پی
۴۰
تعداد دامنه اصلی
۱
سیستم عامل
لینوکس
کنترل پنل
دایرکت ادمین
آپتایم
۹۹%
پورت سرور
10 گیگابیت
سرویس دهنده وب
Nginx
گارانتی بازگشت کامل وجه
هفته اول
پشتیبانی فنی
۲۴ ساعته
پشتیبانی اورژانس
PHP 5.6|7.2|7.3|7.4|7.3
بک آپ هفتگی
پایگاه داده
ASP
Perl/CGI
قیمت ماهانه
(تومان)
-
قیمت ۳ ماهه
(تومان)
۱۷۴,۰۰۰
قیمت ۶ ماهه
(تومان)
۳۳۲,۰۰۰
قیمت ۱ ساله
(تومان)
۶۳۹,۰۰۰
دانلود ایران 3
سفارش
فضای سرویس هاست
100 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه
نامحدود
تعداد پارک دامنه
۱۰۰
تعداد اکانت اف تی پی
۱۰۰
تعداد دامنه اصلی
۱
سیستم عامل
لینوکس
کنترل پنل
دایرکت ادمین
آپتایم
۹۹%
پورت سرور
10 گیگابیت
سرویس دهنده وب
Nginx
گارانتی بازگشت کامل وجه
هفته اول
پشتیبانی فنی
۲۴ ساعته
پشتیبانی اورژانس
PHP 5.6|7.2|7.3|7.4|7.3
بک آپ هفتگی
پایگاه داده
ASP
Perl/CGI
قیمت ماهانه
(تومان)
۸۸,۰۰۰
قیمت ۳ ماهه
(تومان)
۲۵۱,۰۰۰
قیمت ۶ ماهه
(تومان)
۴۷۹,۰۰۰
قیمت ۱ ساله
(تومان)
۹۲۲,۰۰۰
دانلود ایران 4
سفارش
فضای سرویس هاست
200 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه
نامحدود
تعداد پارک دامنه
۲۰۰
تعداد اکانت اف تی پی
۲۰۰
تعداد دامنه اصلی
۱
سیستم عامل
لینوکس
کنترل پنل
دایرکت ادمین
آپتایم
۹۹%
پورت سرور
10 گیگابیت
سرویس دهنده وب
Nginx
گارانتی بازگشت کامل وجه
هفته اول
پشتیبانی فنی
۲۴ ساعته
پشتیبانی اورژانس
PHP 5.6|7.2|7.3|7.4|7.3
بک آپ هفتگی
پایگاه داده
ASP
Perl/CGI
قیمت ماهانه
(تومان)
۱۳۵,۰۰۰
قیمت ۳ ماهه
(تومان)
۳۸۵,۰۰۰
قیمت ۶ ماهه
(تومان)
۷۳۸,۰۰۰
قیمت ۱ ساله
(تومان)
۱,۴۱۵,۰۰۰
دانلود ایران 5
سفارش
فضای سرویس هاست
500 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه
نامحدود
تعداد پارک دامنه
۵۰۰
تعداد اکانت اف تی پی
۵۰۰
تعداد دامنه اصلی
۱
سیستم عامل
لینوکس
کنترل پنل
دایرکت ادمین
آپتایم
۹۹%
پورت سرور
10 گیگابیت
سرویس دهنده وب
Nginx
گارانتی بازگشت کامل وجه
هفته اول
پشتیبانی فنی
۲۴ ساعته
پشتیبانی اورژانس
PHP 5.6|7.2|7.3|7.4|7.3
بک آپ هفتگی
پایگاه داده
ASP
Perl/CGI
قیمت ماهانه
(تومان)
۲۷۲,۰۰۰
قیمت ۳ ماهه
(تومان)
۷۷۹,۰۰۰
قیمت ۶ ماهه
(تومان)
۱,۴۹۰,۰۰۰
قیمت ۱ ساله
(تومان)
۲,۸۴۷,۰۰۰