متن موردنظر شما کپی شد.
سرویس ها
مشخصات سرویس
فضای سرویس هاست
پهنای باند ماهیانه
دامنه رایگان
تعداد پارک دامنه
تعداد اکانت اف تی پی
تعداد دامنه اصلی
سیستم عامل
کنترل پنل
آپتایم
پورت سرور
سرویس دهنده وب
گارانتی بازگشت کامل وجه
پشتیبانی فنی
پشتیبانی اورژانس
PHP 5.6|7.2|7.3|7.4|7.3
بک آپ هفتگی
پایگاه داده
ASP
Perl/CGI
قیمت ماهانه (تومان)
قیمت ۳ ماهه (تومان)
قیمت ۶ ماهه (تومان)
قیمت ۱ ساله (تومان)
دانلود ایران 1
سفارش
فضای سرویس هاست
20 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه
نامحدود
دامنه رایگان
ir
تعداد پارک دامنه
۲۰
تعداد اکانت اف تی پی
۲۰
تعداد دامنه اصلی
۱
سیستم عامل
لینوکس
کنترل پنل
دایرکت ادمین
آپتایم
۹۹%
پورت سرور
10 گیگابیت
سرویس دهنده وب
Nginx
گارانتی بازگشت کامل وجه
هفته اول
پشتیبانی فنی
۲۴ ساعته
پشتیبانی اورژانس
PHP 5.6|7.2|7.3|7.4|7.3
بک آپ هفتگی
پایگاه داده
ASP
Perl/CGI
قیمت ماهانه
(تومان)
-
قیمت ۳ ماهه
(تومان)
۱۱۰,۰۰۰
قیمت ۶ ماهه
(تومان)
۲۰۹,۰۰۰
قیمت ۱ ساله
(تومان)
۴۰۰,۰۰۰
دانلود ایران 2
سفارش
فضای سرویس هاست
50 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه
نامحدود
دامنه رایگان
ir
تعداد پارک دامنه
۴۰
تعداد اکانت اف تی پی
۴۰
تعداد دامنه اصلی
۱
سیستم عامل
لینوکس
کنترل پنل
دایرکت ادمین
آپتایم
۹۹%
پورت سرور
10 گیگابیت
سرویس دهنده وب
Nginx
گارانتی بازگشت کامل وجه
هفته اول
پشتیبانی فنی
۲۴ ساعته
پشتیبانی اورژانس
PHP 5.6|7.2|7.3|7.4|7.3
بک آپ هفتگی
پایگاه داده
ASP
Perl/CGI
قیمت ماهانه
(تومان)
-
قیمت ۳ ماهه
(تومان)
۱۹۷,۰۰۰
قیمت ۶ ماهه
(تومان)
۳۷۵,۰۰۰
قیمت ۱ ساله
(تومان)
۷۲۲,۰۰۰
دانلود ایران 3
سفارش
فضای سرویس هاست
100 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه
نامحدود
دامنه رایگان
ir
تعداد پارک دامنه
۱۰۰
تعداد اکانت اف تی پی
۱۰۰
تعداد دامنه اصلی
۱
سیستم عامل
لینوکس
کنترل پنل
دایرکت ادمین
آپتایم
۹۹%
پورت سرور
10 گیگابیت
سرویس دهنده وب
Nginx
گارانتی بازگشت کامل وجه
هفته اول
پشتیبانی فنی
۲۴ ساعته
پشتیبانی اورژانس
PHP 5.6|7.2|7.3|7.4|7.3
بک آپ هفتگی
پایگاه داده
ASP
Perl/CGI
قیمت ماهانه
(تومان)
۹۹,۰۰۰
قیمت ۳ ماهه
(تومان)
۲۸۴,۰۰۰
قیمت ۶ ماهه
(تومان)
۵۴۲,۰۰۰
قیمت ۱ ساله
(تومان)
۱,۰۴۳,۰۰۰
دانلود ایران 4
سفارش
فضای سرویس هاست
200 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه
نامحدود
دامنه رایگان
ir
تعداد پارک دامنه
۲۰۰
تعداد اکانت اف تی پی
۲۰۰
تعداد دامنه اصلی
۱
سیستم عامل
لینوکس
کنترل پنل
دایرکت ادمین
آپتایم
۹۹%
پورت سرور
10 گیگابیت
سرویس دهنده وب
Nginx
گارانتی بازگشت کامل وجه
هفته اول
پشتیبانی فنی
۲۴ ساعته
پشتیبانی اورژانس
PHP 5.6|7.2|7.3|7.4|7.3
بک آپ هفتگی
پایگاه داده
ASP
Perl/CGI
قیمت ماهانه
(تومان)
۱۵۳,۰۰۰
قیمت ۳ ماهه
(تومان)
۴۳۵,۰۰۰
قیمت ۶ ماهه
(تومان)
۸۳۴,۰۰۰
قیمت ۱ ساله
(تومان)
۱,۵۹۹,۰۰۰
دانلود ایران 5
سفارش
فضای سرویس هاست
500 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه
نامحدود
دامنه رایگان
ir
تعداد پارک دامنه
۵۰۰
تعداد اکانت اف تی پی
۵۰۰
تعداد دامنه اصلی
۱
سیستم عامل
لینوکس
کنترل پنل
دایرکت ادمین
آپتایم
۹۹%
پورت سرور
10 گیگابیت
سرویس دهنده وب
Nginx
گارانتی بازگشت کامل وجه
هفته اول
پشتیبانی فنی
۲۴ ساعته
پشتیبانی اورژانس
PHP 5.6|7.2|7.3|7.4|7.3
بک آپ هفتگی
پایگاه داده
ASP
Perl/CGI
قیمت ماهانه
(تومان)
۳۰۸,۰۰۰
قیمت ۳ ماهه
(تومان)
۸۸۱,۰۰۰
قیمت ۶ ماهه
(تومان)
۱,۶۸۴,۰۰۰
قیمت ۱ ساله
(تومان)
۳,۲۱۸,۰۰۰