متن موردنظر شما کپی شد.
سرویس ها
مشخصات سرویس
فضای هاست
پهنای باند ماهیانه
تعداد دامنه اصلی
دامنه رایگان
تعداد پارک دامنه
تعداد اکانت اف تی پی
سیستم عامل
مدیریت فایل حرفه ای
پنل مدیریت هاست
آپتایم سرویس
پورت سرور
سرویس دهنده وب
گارانتی بازگشت کامل وجه
پشتیبانی فنی
پشتیبانی اورژانس
قابلیت ارتقاء خودکار
PHP5 | PHP7 | PHP8
بک آپ هفتگی
پایگاه داده
ASP
Perl/CGI
قیمت ماهانه (تومان)
قیمت ۳ ماهه (تومان)
قیمت ۶ ماهه (تومان)
قیمت ۱ ساله (تومان)
دانلود ایران 1
سفارش
فضای هاست
20 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه
نامحدود
تعداد دامنه اصلی
۱
دامنه رایگان
ir
تعداد پارک دامنه
۲۰
تعداد اکانت اف تی پی
۲۰
سیستم عامل
لینوکس
مدیریت فایل حرفه ای
AxFilePro
پنل مدیریت هاست
دایرکت ادمین
آپتایم سرویس
۹۹%
پورت سرور
10 گیگابیت
سرویس دهنده وب
Nginx
گارانتی بازگشت کامل وجه
هفته اول
پشتیبانی فنی
۲۴ ساعته
پشتیبانی اورژانس
قابلیت ارتقاء خودکار
PHP5 | PHP7 | PHP8
بک آپ هفتگی
پایگاه داده
ASP
Perl/CGI
قیمت ماهانه
(تومان)
-
قیمت ۳ ماهه
(تومان)
۲۴۸,۰۰۰
قیمت ۶ ماهه
(تومان)
۴۸۰,۰۰۰
قیمت ۱ ساله
(تومان)
۹۲۹,۰۰۰
دانلود ایران 2
سفارش
فضای هاست
50 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه
نامحدود
تعداد دامنه اصلی
۱
دامنه رایگان
ir
تعداد پارک دامنه
۴۰
تعداد اکانت اف تی پی
۴۰
سیستم عامل
لینوکس
مدیریت فایل حرفه ای
AxFilePro
پنل مدیریت هاست
دایرکت ادمین
آپتایم سرویس
۹۹%
پورت سرور
10 گیگابیت
سرویس دهنده وب
Nginx
گارانتی بازگشت کامل وجه
هفته اول
پشتیبانی فنی
۲۴ ساعته
پشتیبانی اورژانس
قابلیت ارتقاء خودکار
PHP5 | PHP7 | PHP8
بک آپ هفتگی
پایگاه داده
ASP
Perl/CGI
قیمت ماهانه
(تومان)
-
قیمت ۳ ماهه
(تومان)
۴۱۸,۰۰۰
قیمت ۶ ماهه
(تومان)
۸۱۰,۰۰۰
قیمت ۱ ساله
(تومان)
۱,۵۶۶,۰۰۰
دانلود ایران 3
سفارش
فضای هاست
100 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه
نامحدود
تعداد دامنه اصلی
۱
دامنه رایگان
ir
تعداد پارک دامنه
۱۰۰
تعداد اکانت اف تی پی
۱۰۰
سیستم عامل
لینوکس
مدیریت فایل حرفه ای
AxFilePro
پنل مدیریت هاست
دایرکت ادمین
آپتایم سرویس
۹۹%
پورت سرور
10 گیگابیت
سرویس دهنده وب
Nginx
گارانتی بازگشت کامل وجه
هفته اول
پشتیبانی فنی
۲۴ ساعته
پشتیبانی اورژانس
قابلیت ارتقاء خودکار
PHP5 | PHP7 | PHP8
بک آپ هفتگی
پایگاه داده
ASP
Perl/CGI
قیمت ماهانه
(تومان)
۲۰۶,۰۰۰
قیمت ۳ ماهه
(تومان)
۵۹۴,۰۰۰
قیمت ۶ ماهه
(تومان)
۱,۱۵۰,۰۰۰
قیمت ۱ ساله
(تومان)
۲,۲۲۵,۰۰۰
دانلود ایران 4
سفارش
فضای هاست
200 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه
نامحدود
تعداد دامنه اصلی
۱
دامنه رایگان
ir
تعداد پارک دامنه
۲۰۰
تعداد اکانت اف تی پی
۲۰۰
سیستم عامل
لینوکس
مدیریت فایل حرفه ای
AxFilePro
پنل مدیریت هاست
دایرکت ادمین
آپتایم سرویس
۹۹%
پورت سرور
10 گیگابیت
سرویس دهنده وب
Nginx
گارانتی بازگشت کامل وجه
هفته اول
پشتیبانی فنی
۲۴ ساعته
پشتیبانی اورژانس
قابلیت ارتقاء خودکار
PHP5 | PHP7 | PHP8
بک آپ هفتگی
پایگاه داده
ASP
Perl/CGI
قیمت ماهانه
(تومان)
۳۱۶,۰۰۰
قیمت ۳ ماهه
(تومان)
۹۱۱,۰۰۰
قیمت ۶ ماهه
(تومان)
۱,۷۶۴,۰۰۰
قیمت ۱ ساله
(تومان)
۳,۴۱۳,۰۰۰
دانلود ایران 5
سفارش
فضای هاست
500 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه
نامحدود
تعداد دامنه اصلی
۱
دامنه رایگان
ir
تعداد پارک دامنه
۵۰۰
تعداد اکانت اف تی پی
۵۰۰
سیستم عامل
لینوکس
مدیریت فایل حرفه ای
AxFilePro
پنل مدیریت هاست
دایرکت ادمین
آپتایم سرویس
۹۹%
پورت سرور
10 گیگابیت
سرویس دهنده وب
Nginx
گارانتی بازگشت کامل وجه
هفته اول
پشتیبانی فنی
۲۴ ساعته
پشتیبانی اورژانس
قابلیت ارتقاء خودکار
PHP5 | PHP7 | PHP8
بک آپ هفتگی
پایگاه داده
ASP
Perl/CGI
قیمت ماهانه
(تومان)
۶۳۳,۰۰۰
قیمت ۳ ماهه
(تومان)
۱,۸۲۴,۰۰۰
قیمت ۶ ماهه
(تومان)
۳,۵۳۳,۰۰۰
قیمت ۱ ساله
(تومان)
۶,۸۳۷,۰۰۰