متن موردنظر شما کپی شد.
۰۲۱-۶۶۹۴-۶۷۷۳ info [at] netafraz [dot] com کانال تلگرام
سرویس ها
مشخصات سرویس
فضای سرویس هاست
پهنای باند ماهیانه
تعداد پارک دامنه
تعداد اکانت اف تی پی
تعداد دامنه اصلی
سیستم عامل
کنترل پنل
آپتایم
پورت سرور
سرویس دهنده وب
گارانتی بازگشت کامل وجه
پشتیبانی فنی
پشتیبانی اورژانس
PHP 5.6|7.0|7.1|7.2|7.3
بک آپ هفتگی
پایگاه داده
ASP
Perl/CGI
قیمت ماهانه (تومان)
قیمت ۳ ماهه (تومان)
قیمت ۶ ماهه (تومان)
قیمت ۱ ساله (تومان)
دانلود ایران 1
سفارش
فضای سرویس هاست
20 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه
نامحدود
تعداد پارک دامنه
۲۰
تعداد اکانت اف تی پی
۲۰
تعداد دامنه اصلی
۱
سیستم عامل
لینوکس
کنترل پنل
دایرکت ادمین
آپتایم
۹۹%
پورت سرور
10 گیگابیت
سرویس دهنده وب
Nginx
گارانتی بازگشت کامل وجه
هفته اول
پشتیبانی فنی
۲۴ ساعته
پشتیبانی اورژانس
PHP 5.6|7.0|7.1|7.2|7.3
بک آپ هفتگی
پایگاه داده
ASP
Perl/CGI
قیمت ماهانه
(تومان)
-
قیمت ۳ ماهه
(تومان)
۷۱,۰۰۰
قیمت ۶ ماهه
(تومان)
۱۳۴,۰۰۰
قیمت ۱ ساله
(تومان)
۲۵۵,۰۰۰
دانلود ایران 2
سفارش
فضای سرویس هاست
50 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه
نامحدود
تعداد پارک دامنه
۴۰
تعداد اکانت اف تی پی
۴۰
تعداد دامنه اصلی
۱
سیستم عامل
لینوکس
کنترل پنل
دایرکت ادمین
آپتایم
۹۹%
پورت سرور
10 گیگابیت
سرویس دهنده وب
Nginx
گارانتی بازگشت کامل وجه
هفته اول
پشتیبانی فنی
۲۴ ساعته
پشتیبانی اورژانس
PHP 5.6|7.0|7.1|7.2|7.3
بک آپ هفتگی
پایگاه داده
ASP
Perl/CGI
قیمت ماهانه
(تومان)
-
قیمت ۳ ماهه
(تومان)
۱۲۸,۰۰۰
قیمت ۶ ماهه
(تومان)
۲۴۳,۰۰۰
قیمت ۱ ساله
(تومان)
۴۶۰,۰۰۰
دانلود ایران 3
سفارش
فضای سرویس هاست
100 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه
نامحدود
تعداد پارک دامنه
۱۰۰
تعداد اکانت اف تی پی
۱۰۰
تعداد دامنه اصلی
۱
سیستم عامل
لینوکس
کنترل پنل
دایرکت ادمین
آپتایم
۹۹%
پورت سرور
10 گیگابیت
سرویس دهنده وب
Nginx
گارانتی بازگشت کامل وجه
هفته اول
پشتیبانی فنی
۲۴ ساعته
پشتیبانی اورژانس
PHP 5.6|7.0|7.1|7.2|7.3
بک آپ هفتگی
پایگاه داده
ASP
Perl/CGI
قیمت ماهانه
(تومان)
۶۵,۰۰۰
قیمت ۳ ماهه
(تومان)
۱۸۵,۰۰۰
قیمت ۶ ماهه
(تومان)
۳۵۱,۰۰۰
قیمت ۱ ساله
(تومان)
۶۶۶,۰۰۰
دانلود ایران 4
سفارش
فضای سرویس هاست
200 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه
نامحدود
تعداد پارک دامنه
۲۰۰
تعداد اکانت اف تی پی
۲۰۰
تعداد دامنه اصلی
۱
سیستم عامل
لینوکس
کنترل پنل
دایرکت ادمین
آپتایم
۹۹%
پورت سرور
10 گیگابیت
سرویس دهنده وب
Nginx
گارانتی بازگشت کامل وجه
هفته اول
پشتیبانی فنی
۲۴ ساعته
پشتیبانی اورژانس
PHP 5.6|7.0|7.1|7.2|7.3
بک آپ هفتگی
پایگاه داده
ASP
Perl/CGI
قیمت ماهانه
(تومان)
۹۹,۰۰۰
قیمت ۳ ماهه
(تومان)
۲۸۲,۰۰۰
قیمت ۶ ماهه
(تومان)
۵۳۵,۰۰۰
قیمت ۱ ساله
(تومان)
۱,۰۱۵,۰۰۰
دانلود ایران 5
سفارش
فضای سرویس هاست
500 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه
نامحدود
تعداد پارک دامنه
۵۰۰
تعداد اکانت اف تی پی
۵۰۰
تعداد دامنه اصلی
۱
سیستم عامل
لینوکس
کنترل پنل
دایرکت ادمین
آپتایم
۹۹%
پورت سرور
10 گیگابیت
سرویس دهنده وب
Nginx
گارانتی بازگشت کامل وجه
هفته اول
پشتیبانی فنی
۲۴ ساعته
پشتیبانی اورژانس
PHP 5.6|7.0|7.1|7.2|7.3
بک آپ هفتگی
پایگاه داده
ASP
Perl/CGI
قیمت ماهانه
(تومان)
۱۹۹,۰۰۰
قیمت ۳ ماهه
(تومان)
۵۶۷,۰۰۰
قیمت ۶ ماهه
(تومان)
۱,۰۷۷,۰۰۰
قیمت ۱ ساله
(تومان)
۲,۰۴۷,۰۰۰