متن موردنظر شما کپی شد.

آموزش پارک کردن دامین در دایرکت ادمین


منظور از پارک دامین، ریدایرکت یا تغییر مسیر یک دامین (یا سابدامین)، به دامین اصلی هاست می‌باشد.

این تغییر مسیر می‌تواند به دو صورت انجام شود.

1. با فراخوانی پارک دامین، نام دامنه‌ی اصلی نمایش داده شود،

2. با فراخوانی پارک دامین، نام دامنه‌ی پارک شده نمایش داده شود.

شما می‌توانید آموزش کامل‌تر را به صورت مقاله، در نت‌افراز بلاگ مشاهده کنید.

مشاهده‌ی توضیحات تکمیلی و آموزش تصویری