متن موردنظر شما کپی شد.
سرویس ها
فضای سرویس هاست
پهنای باند ماهیانه
دامنه رایگان
(دوره سالیانه)
تعداد دامنه
پنل هاست
تعداد اکانت ایمیل
تعداد اکانت اف تی پی
تعداد پایگاه داده
تعداد ساب دامنه
آپتایم سرویس
پشتیبانی فنی
گارانتی بازگشت کامل وجه
بک آپ هفتگی
بک آپ روزانه
پشتیبانی اورژانس
ساخت پلان دلخواه
قالب Capri
دی ان اس اختصاصی
لوگوی اختصاصی
کنترل پنل فارسی
مدیریت دی ان اس
PHP 5.6|7.2|7.3|7.4
AXFile Pro
سرویس دهنده وب
قیمت ماهانه
(تومان)
قیمت ۳ ماهه
(تومان)
قیمت ۶ ماهه
(تومان)
قیمت ۱ ساله
(تومان)
سرور ایران سرور ایران
سرور فرانسه سرور فرانسه
نمایندگی ۱
فضای سرویس هاست
۲۰ گیگابایت
پهنای باند ماهیانه
۴۵۰ گیگابایت
دامنه رایگان ( دوره سالیانه)
ir
ir یا com
تعداد دامنه
۷۵
پنل هاست
دایرکت ادمین
تعداد اکانت ایمیل
نامحدود
تعداد اکانت اف تی پی
نامحدود
تعداد پایگاه داده
نامحدود
تعداد ساب دامنه
نامحدود
آپتایم سرویس
۹۹%
پشتیبانی فنی
۲۴ ساعته
گارانتی بازگشت کامل وجه
هفته اول
بک آپ هفتگی
بک آپ روزانه
پایگاه داده
پشتیبانی اورژانس
ساخت پلان دلخواه
قالب Capri
دی ان اس اختصاصی
لوگوی اختصاصی
کنترل پنل فارسی
مدیریت دی ان اس
PHP 5.6|7.2|7.3|7.4
AXFile Pro
سرویس دهنده وب
Nginx + Apache
قیمت ماهانه
(تومان)
۱۷۷,۰۰۰
۲۷۳,۰۰۰
قیمت ۳ ماهه
(تومان)
۵۰۵,۰۰۰
۷۹۱,۰۰۰
قیمت ۶ ماهه
(تومان)
۹۵۹,۰۰۰
۱,۵۵۴,۰۰۰
قیمت ۱ ساله
(تومان)
۱,۸۲۳,۰۰۰
۳,۱۰۸,۰۰۰
سرور ایران ir
سرور فرانسه fr
نمایندگی ۲
فضای سرویس هاست
۳۰ گیگابایت
پهنای باند ماهیانه
۶۰۰ گیگابایت
دامنه رایگان ( دوره سالیانه)
ir
ir یا com
تعداد دامنه
۱۱۰
پنل هاست
دایرکت ادمین
تعداد اکانت ایمیل
نامحدود
تعداد اکانت اف تی پی
نامحدود
تعداد پایگاه داده
نامحدود
تعداد ساب دامنه
نامحدود
آپتایم سرویس
۹۹%
پشتیبانی فنی
۲۴ ساعته
گارانتی بازگشت کامل وجه
هفته اول
بک آپ هفتگی
بک آپ روزانه
پایگاه داده
پشتیبانی اورژانس
ساخت پلان دلخواه
قالب Capri
دی ان اس اختصاصی
لوگوی اختصاصی
کنترل پنل فارسی
مدیریت دی ان اس
PHP 5.6|7.2|7.3|7.4
AXFile Pro
سرویس دهنده وب
Nginx + Apache
قیمت ماهانه
(تومان)
۲۰۸,۰۰۰
۳۲۳,۰۰۰
قیمت ۳ ماهه
(تومان)
۵۹۲,۰۰۰
۹۳۶,۰۰۰
قیمت ۶ ماهه
(تومان)
۱,۱۲۳,۰۰۰
۱,۸۲۷,۰۰۰
قیمت ۱ ساله
(تومان)
۲,۱۳۱,۰۰۰
۳,۶۵۴,۰۰۰
سرور ایران ir
سرور فرانسه fr
نمایندگی ۳
فضای سرویس هاست
۵۰ گیگابایت
پهنای باند ماهیانه
۸۰۰ گیگابایت
دامنه رایگان ( دوره سالیانه)
ir
ir یا com
تعداد دامنه
۱۵۰
پنل هاست
دایرکت ادمین
تعداد اکانت ایمیل
نامحدود
تعداد اکانت اف تی پی
نامحدود
تعداد پایگاه داده
نامحدود
تعداد ساب دامنه
نامحدود
آپتایم سرویس
۹۹%
پشتیبانی فنی
۲۴ ساعته
گارانتی بازگشت کامل وجه
هفته اول
بک آپ هفتگی
بک آپ روزانه
پایگاه داده
پشتیبانی اورژانس
ساخت پلان دلخواه
قالب Capri
دی ان اس اختصاصی
لوگوی اختصاصی
کنترل پنل فارسی
مدیریت دی ان اس
PHP 5.6|7.2|7.3|7.4
AXFile Pro
سرویس دهنده وب
Nginx + Apache
قیمت ماهانه
(تومان)
۳۲۶,۰۰۰
۵۰۹,۰۰۰
قیمت ۳ ماهه
(تومان)
۹۲۸,۰۰۰
۱,۴۵۶,۰۰۰
قیمت ۶ ماهه
(تومان)
۱,۷۶۲,۰۰۰
۲,۸۴۵,۰۰۰
قیمت ۱ ساله
(تومان)
۳,۳۵۰,۰۰۰
۵,۶۹۰,۰۰۰
سرور ایران ir
سرور فرانسه fr
نمایندگی ۴
فضای سرویس هاست
۸۰ گیگابایت
پهنای باند ماهیانه
۱۰۰۰ گیگابایت
دامنه رایگان ( دوره سالیانه)
ir
ir یا com
تعداد دامنه
۲۲۰
پنل هاست
دایرکت ادمین
تعداد اکانت ایمیل
نامحدود
تعداد اکانت اف تی پی
نامحدود
تعداد پایگاه داده
نامحدود
تعداد ساب دامنه
نامحدود
آپتایم سرویس
۹۹%
پشتیبانی فنی
۲۴ ساعته
گارانتی بازگشت کامل وجه
هفته اول
بک آپ هفتگی
بک آپ روزانه
پایگاه داده
پشتیبانی اورژانس
ساخت پلان دلخواه
قالب Capri
دی ان اس اختصاصی
لوگوی اختصاصی
کنترل پنل فارسی
مدیریت دی ان اس
PHP 5.6|7.2|7.3|7.4
AXFile Pro
سرویس دهنده وب
Nginx + Apache
قیمت ماهانه
(تومان)
۴۳۲,۰۰۰
۶۷۳,۰۰۰
قیمت ۳ ماهه
(تومان)
۱,۲۲۹,۰۰۰
۱,۹۴۵,۰۰۰
قیمت ۶ ماهه
(تومان)
۲,۳۳۶,۰۰۰
۳,۷۹۸,۰۰۰
قیمت ۱ ساله
(تومان)
۴,۴۳۹,۰۰۰
۷,۵۹۶,۰۰۰
سرور ایران ir
سرور فرانسه fr
نمایندگی ۵
فضای سرویس هاست
۱۲۰ گیگابایت
پهنای باند ماهیانه
۱۲۰۰ گیگابایت
دامنه رایگان ( دوره سالیانه)
ir
ir یا com
تعداد دامنه
۳۰۰
پنل هاست
دایرکت ادمین
تعداد اکانت ایمیل
نامحدود
تعداد اکانت اف تی پی
نامحدود
تعداد پایگاه داده
نامحدود
تعداد ساب دامنه
نامحدود
آپتایم سرویس
۹۹%
پشتیبانی فنی
۲۴ ساعته
گارانتی بازگشت کامل وجه
هفته اول
بک آپ هفتگی
بک آپ روزانه
پایگاه داده
پشتیبانی اورژانس
ساخت پلان دلخواه
قالب Capri
دی ان اس اختصاصی
لوگوی اختصاصی
کنترل پنل فارسی
مدیریت دی ان اس
PHP 5.6|7.2|7.3|7.4
AXFile Pro
سرویس دهنده وب
Nginx + Apache
قیمت ماهانه
(تومان)
۵۳۵,۰۰۰
۸۴۰,۰۰۰
قیمت ۳ ماهه
(تومان)
۱,۵۲۶,۰۰۰
۲,۴۱۶,۰۰۰
قیمت ۶ ماهه
(تومان)
۲,۸۹۶,۰۰۰
۴,۷۱۵,۰۰۰
قیمت ۱ ساله
(تومان)
۵,۵۱۰,۰۰۰
۹,۴۳۰,۰۰۰
سرور ایران ir
سرور فرانسه fr
لطفا قبل از سفارش به نکات زیر توجه فرمایید

دامنه رایگان تنها برای سرویس های ۱۲ ماهه ارایه می شود.

سرویس های مذکور برای دانلود/ آپلود با اتصال های همزمان بالا در نظر گرفته نشده اند. برای این منظور میتوانید از یکی از سرویس های مخصوص دانلود استفاده کنید.