متن موردنظر شما کپی شد.
۰۲۱-۹۱۰-۱۴۱۴۱ support [at] netafraz [dot] com کانال تلگرام
سرویس ها
فضای سرویس هاست
پهنای باند ماهیانه
دامنه رایگان
(دوره سالیانه)
تعداد دامنه
پنل هاست
تعداد اکانت ایمیل
تعداد اکانت اف تی پی
تعداد پایگاه داده
تعداد ساب دامنه
آپتایم سرویس
پشتیبانی فنی
گارانتی بازگشت کامل وجه
بک آپ هفتگی
بک آپ روزانه
پشتیبانی اورژانس
ساخت پلان دلخواه
قالب Capri
دی ان اس اختصاصی
لوگوی اختصاصی
کنترل پنل فارسی
مدیریت دی ان اس
PHP 5.6|7.2|7.3|7.4
AXFile Pro
سرویس دهنده وب
قیمت ماهانه
(تومان)
قیمت ۳ ماهه
(تومان)
قیمت ۶ ماهه
(تومان)
قیمت ۱ ساله
(تومان)
سرور ایران سرور ایران
سرور فرانسه سرور فرانسه
نمایندگی ۱
فضای سرویس هاست
۲۰ گیگابایت
پهنای باند ماهیانه
۴۵۰ گیگابایت
دامنه رایگان ( دوره سالیانه)
ir
ir یا com
تعداد دامنه
۷۵
پنل هاست
دایرکت ادمین
تعداد اکانت ایمیل
نامحدود
تعداد اکانت اف تی پی
نامحدود
تعداد پایگاه داده
نامحدود
تعداد ساب دامنه
نامحدود
آپتایم سرویس
۹۹%
پشتیبانی فنی
۲۴ ساعته
گارانتی بازگشت کامل وجه
هفته اول
بک آپ هفتگی
بک آپ روزانه
پایگاه داده
پشتیبانی اورژانس
ساخت پلان دلخواه
قالب Capri
دی ان اس اختصاصی
لوگوی اختصاصی
کنترل پنل فارسی
مدیریت دی ان اس
PHP 5.6|7.2|7.3|7.4
AXFile Pro
سرویس دهنده وب
Nginx + Apache
قیمت ماهانه
(تومان)
۱۶۱,۰۰۰
۲۴۸,۰۰۰
قیمت ۳ ماهه
(تومان)
۴۵۹,۰۰۰
۷۱۸,۰۰۰
قیمت ۶ ماهه
(تومان)
۸۷۲,۰۰۰
۱,۴۱۰,۰۰۰
قیمت ۱ ساله
(تومان)
۱,۶۵۷,۰۰۰
۲,۸۲۰,۰۰۰
سرور ایران ir
سرور فرانسه fr
نمایندگی ۲
فضای سرویس هاست
۳۰ گیگابایت
پهنای باند ماهیانه
۶۰۰ گیگابایت
دامنه رایگان ( دوره سالیانه)
ir
ir یا com
تعداد دامنه
۱۱۰
پنل هاست
دایرکت ادمین
تعداد اکانت ایمیل
نامحدود
تعداد اکانت اف تی پی
نامحدود
تعداد پایگاه داده
نامحدود
تعداد ساب دامنه
نامحدود
آپتایم سرویس
۹۹%
پشتیبانی فنی
۲۴ ساعته
گارانتی بازگشت کامل وجه
هفته اول
بک آپ هفتگی
بک آپ روزانه
پایگاه داده
پشتیبانی اورژانس
ساخت پلان دلخواه
قالب Capri
دی ان اس اختصاصی
لوگوی اختصاصی
کنترل پنل فارسی
مدیریت دی ان اس
PHP 5.6|7.2|7.3|7.4
AXFile Pro
سرویس دهنده وب
Nginx + Apache
قیمت ماهانه
(تومان)
۱۸۹,۰۰۰
۲۹۳,۰۰۰
قیمت ۳ ماهه
(تومان)
۵۳۸,۰۰۰
۸۴۹,۰۰۰
قیمت ۶ ماهه
(تومان)
۱,۰۲۱,۰۰۰
۱,۶۵۸,۰۰۰
قیمت ۱ ساله
(تومان)
۱,۹۳۷,۰۰۰
۳,۳۱۶,۰۰۰
سرور ایران ir
سرور فرانسه fr
نمایندگی ۳
فضای سرویس هاست
۵۰ گیگابایت
پهنای باند ماهیانه
۸۰۰ گیگابایت
دامنه رایگان ( دوره سالیانه)
ir
ir یا com
تعداد دامنه
۱۵۰
پنل هاست
دایرکت ادمین
تعداد اکانت ایمیل
نامحدود
تعداد اکانت اف تی پی
نامحدود
تعداد پایگاه داده
نامحدود
تعداد ساب دامنه
نامحدود
آپتایم سرویس
۹۹%
پشتیبانی فنی
۲۴ ساعته
گارانتی بازگشت کامل وجه
هفته اول
بک آپ هفتگی
بک آپ روزانه
پایگاه داده
پشتیبانی اورژانس
ساخت پلان دلخواه
قالب Capri
دی ان اس اختصاصی
لوگوی اختصاصی
کنترل پنل فارسی
مدیریت دی ان اس
PHP 5.6|7.2|7.3|7.4
AXFile Pro
سرویس دهنده وب
Nginx + Apache
قیمت ماهانه
(تومان)
۲۹۶,۰۰۰
۴۶۲,۰۰۰
قیمت ۳ ماهه
(تومان)
۸۴۳,۰۰۰
۱,۳۲۱,۰۰۰
قیمت ۶ ماهه
(تومان)
۱,۶۰۲,۰۰۰
۲,۵۸۲,۰۰۰
قیمت ۱ ساله
(تومان)
۳,۰۴۵,۰۰۰
۵,۱۶۴,۰۰۰
سرور ایران ir
سرور فرانسه fr
نمایندگی ۴
فضای سرویس هاست
۸۰ گیگابایت
پهنای باند ماهیانه
۱۰۰۰ گیگابایت
دامنه رایگان ( دوره سالیانه)
ir
ir یا com
تعداد دامنه
۲۲۰
پنل هاست
دایرکت ادمین
تعداد اکانت ایمیل
نامحدود
تعداد اکانت اف تی پی
نامحدود
تعداد پایگاه داده
نامحدود
تعداد ساب دامنه
نامحدود
آپتایم سرویس
۹۹%
پشتیبانی فنی
۲۴ ساعته
گارانتی بازگشت کامل وجه
هفته اول
بک آپ هفتگی
بک آپ روزانه
پایگاه داده
پشتیبانی اورژانس
ساخت پلان دلخواه
قالب Capri
دی ان اس اختصاصی
لوگوی اختصاصی
کنترل پنل فارسی
مدیریت دی ان اس
PHP 5.6|7.2|7.3|7.4
AXFile Pro
سرویس دهنده وب
Nginx + Apache
قیمت ماهانه
(تومان)
۳۹۲,۰۰۰
۶۱۱,۰۰۰
قیمت ۳ ماهه
(تومان)
۱,۱۱۷,۰۰۰
۱,۷۶۵,۰۰۰
قیمت ۶ ماهه
(تومان)
۲,۱۲۳,۰۰۰
۳,۴۴۸,۰۰۰
قیمت ۱ ساله
(تومان)
۴,۰۳۵,۰۰۰
۶,۸۹۶,۰۰۰
سرور ایران ir
سرور فرانسه fr
نمایندگی ۵
فضای سرویس هاست
۱۲۰ گیگابایت
پهنای باند ماهیانه
۱۲۰۰ گیگابایت
دامنه رایگان ( دوره سالیانه)
ir
ir یا com
تعداد دامنه
۳۰۰
پنل هاست
دایرکت ادمین
تعداد اکانت ایمیل
نامحدود
تعداد اکانت اف تی پی
نامحدود
تعداد پایگاه داده
نامحدود
تعداد ساب دامنه
نامحدود
آپتایم سرویس
۹۹%
پشتیبانی فنی
۲۴ ساعته
گارانتی بازگشت کامل وجه
هفته اول
بک آپ هفتگی
بک آپ روزانه
پایگاه داده
پشتیبانی اورژانس
ساخت پلان دلخواه
قالب Capri
دی ان اس اختصاصی
لوگوی اختصاصی
کنترل پنل فارسی
مدیریت دی ان اس
PHP 5.6|7.2|7.3|7.4
AXFile Pro
سرویس دهنده وب
Nginx + Apache
قیمت ماهانه
(تومان)
۴۸۷,۰۰۰
۷۶۲,۰۰۰
قیمت ۳ ماهه
(تومان)
۱,۳۸۸,۰۰۰
۲,۱۹۲,۰۰۰
قیمت ۶ ماهه
(تومان)
۲,۶۳۶,۰۰۰
۴,۲۸۰,۰۰۰
قیمت ۱ ساله
(تومان)
۵,۰۱۰,۰۰۰
۸,۵۶۰,۰۰۰
سرور ایران ir
سرور فرانسه fr
لطفا قبل از سفارش به نکات زیر توجه فرمایید

دامنه رایگان تنها برای سرویس های ۱۲ ماهه ارایه می شود.

سرویس های مذکور برای دانلود/ آپلود با اتصال های همزمان بالا در نظر گرفته نشده اند. برای این منظور میتوانید از یکی از سرویس های مخصوص دانلود استفاده کنید.