متن موردنظر شما کپی شد.
۰۲۱-۶۶۹۴-۶۷۷۳ info [at] netafraz [dot] com کانال تلگرام

از جمله امکانات ارایه شده توسط سیستم ثبت دامین شرکت نت افراز می توان به موارد زیر اشاره نمود:

ارایه پنل کامل دامین
امکان مخفی کردن اطلاعات هوایز
امکان تغییر سرورهای نام دامنه
امکان دریافت کد انتقال دامین
امکان تغییر اطلاعات هوایز
امکان تمدید خودکار دامین
امکان فقل کردن و یا آزاد کردن دامین
امکان ایجاد سرورهای نام دامنه اختصاصی
تعرفه های ثبت دامین
هزینه ثبت دامنه توسط شرکت نت افراز به قرار زیر است:
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال دوره
پسوند های متعارف
.COM ۱۵۵,۰۰۰ تومان ۱۵۵,۰۰۰ تومان ۱۵۵,۰۰۰ تومان ۱ ساله
.NET ۱۹۴,۹۰۰ تومان ۱۹۴,۹۰۰ تومان ۱۹۴,۹۰۰ تومان ۱ ساله
.ORG ۱۹۴,۹۰۰ تومان ۱۹۴,۹۰۰ تومان ۱۹۴,۹۰۰ تومان ۱ ساله
.INFO ۷۹,۹۰۰ تومان ۲۳۲,۹۰۰ تومان ۲۳۲,۹۰۰ تومان ۱ ساله
.BIZ ۲۳۲,۹۰۰ تومان ۲۳۲,۹۰۰ تومان ۲۳۲,۹۰۰ تومان ۱ ساله
پسوند های ایران
.IR ۵,۹۰۰ تومان ۵,۹۰۰ تومان ۵,۹۰۰ تومان ۱ ساله
.CO.IR ۵,۹۰۰ تومان ۵,۹۰۰ تومان ۵,۹۰۰ تومان ۱ ساله
.AC.IR ۵,۹۰۰ تومان ۵,۹۰۰ تومان ۵,۹۰۰ تومان ۱ ساله
.ID.IR ۵,۹۰۰ تومان ۵,۹۰۰ تومان ۵,۹۰۰ تومان ۱ ساله
پسوند های دیگر
.US ۱۷۲,۵۰۰ تومان ۱۷۲,۵۰۰ تومان ۱۷۲,۵۰۰ تومان ۱ ساله
.CO ۱۸۹,۰۰۰ تومان ۳۸۸,۲۰۰ تومان ۳۸۸,۲۰۰ تومان ۱ ساله
.TV ۵۰۵,۶۰۰ تومان ۵۰۵,۶۰۰ تومان ۵۰۵,۶۰۰ تومان ۱ ساله
.WS ۱۴۹,۰۰۰ تومان ۳۷۶,۱۰۰ تومان ۳۷۶,۱۰۰ تومان ۱ ساله
.MOBI ۸۹,۹۰۰ تومان ۲۵۸,۸۰۰ تومان ۲۵۸,۸۰۰ تومان ۱ ساله
.ORG.IR ۵,۹۰۰ تومان ۵,۹۰۰ تومان ۵,۹۰۰ تومان ۱ ساله
.IN ۱۸۹,۸۰۰ تومان ۱۸۹,۸۰۰ تومان ۱۸۹,۸۰۰ تومان ۱ ساله
.XYZ ۳۳,۳۰۰ تومان ۱۶۹,۱۰۰ تومان ۱۶۹,۱۰۰ تومان ۱ ساله
.SHOP ۱۵۹,۰۰۰ تومان ۴۶۵,۹۰۰ تومان ۴۶۵,۹۰۰ تومان ۱ ساله
.PRO ۸۹,۹۰۰ تومان ۲۳۲,۹۰۰ تومان ۲۳۲,۹۰۰ تومان ۱ ساله
.ME ۱۶۹,۰۰۰ تومان ۲۵۸,۸۰۰ تومان ۲۵۸,۸۰۰ تومان ۱ ساله
.VIP ۲۳۲,۹۰۰ تومان ۲۳۲,۹۰۰ تومان ۲۳۲,۹۰۰ تومان ۱ ساله
.COMPANY ۱۱۹,۰۰۰ تومان ۲۳۲,۹۰۰ تومان ۲۳۲,۹۰۰ تومان ۱ ساله
.ASIA ۲۷۶,۰۰۰ تومان ۲۷۶,۰۰۰ تومان ۲۷۶,۰۰۰ تومان ۱ ساله
.IO ۶۹۰,۰۰۰ تومان ۶۹۰,۰۰۰ تومان ۶۹۰,۰۰۰ تومان ۱ ساله
.TOP ۵۹,۹۰۰ تومان ۱۲۹,۴۰۰ تومان ۱۲۹,۴۰۰ تومان ۱ ساله
.DEV ۲۵۸,۸۰۰ تومان ۲۵۸,۸۰۰ تومان ۲۵۸,۸۰۰ تومان ۱ ساله
.NET.IR ۵,۹۰۰ تومان ۵,۹۰۰ تومان ۵,۹۰۰ تومان ۱ ساله
.SCH.IR ۵,۹۰۰ تومان ۵,۹۰۰ تومان ۵,۹۰۰ تومان ۱ ساله
.SITE ۳۹,۹۰۰ تومان ۳۸۸,۲۰۰ تومان ۳۸۸,۲۰۰ تومان ۱ ساله
.SPACE ۳۹,۹۰۰ تومان ۳۲۴,۴۰۰ تومان ۳۲۴,۴۰۰ تومان ۱ ساله
.BLOG ۱۷۲,۳۰۰ تومان ۳۸۸,۲۰۰ تومان ۳۸۸,۲۰۰ تومان ۱ ساله
.ONE ۱۴۳,۲۰۰ تومان ۱۴۳,۲۰۰ تومان ۱۴۳,۲۰۰ تومان ۱ ساله
.APP ۲۵۸,۸۰۰ تومان ۲۵۸,۸۰۰ تومان ۲۵۸,۸۰۰ تومان ۱ ساله
لطفا قبل از سفارش به نکات زیر توجه فرمایید

قیمت های ذکر شده بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد

درهنگام تکمیل سفارش ۹ درصد مالیات بر ارزش افروده به قیمت ها اضافه می گردد.

دامین رایگان

نت افراز علاوه بر سرویس های فوق العاده میزبانی، امکان ثبت نام یک دامنه رایگان برای سرویس های نقره ای و طلایی یک ساله در اختیار مشترکین خود می گذارد. دامنه رایگان به صورت خودکار در هر سال تمدید می شود و کاربر تا زمانی که از سرویس های میزبانی نت افراز استفاده می کند ملزم به پرداخت هیچ هزینه ای نمی باشد.

در حال حاضر دامین رایگان برای دامین هایی با پسوند های زیر ارایه میگردد:

COM
IR