متن موردنظر شما کپی شد.
۰۲۱-۶۶۹۴-۶۷۷۳ info [at] netafraz [dot] com کانال تلگرام

از جمله امکانات ارایه شده توسط سیستم ثبت دامین شرکت نت افراز می توان به موارد زیر اشاره نمود:

ارایه پنل کامل دامین
امکان مخفی کردن اطلاعات هوایز
امکان تغییر سرورهای نام دامنه
امکان دریافت کد انتقال دامین
امکان تغییر اطلاعات هوایز
امکان تمدید خودکار دامین
امکان فقل کردن و یا آزاد کردن دامین
امکان ایجاد سرورهای نام دامنه اختصاصی
تعرفه های ثبت دامین
هزینه ثبت دامنه توسط شرکت نت افراز به قرار زیر است:
پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال دوره
پسوند های متعارف
.COM ۱۳۹,۰۰۰ تومان ۱۳۹,۰۰۰ تومان ۱۳۹,۰۰۰ تومان ۱ ساله
.NET ۱۷۶,۲۰۰ تومان ۱۷۶,۲۰۰ تومان ۱۷۶,۲۰۰ تومان ۱ ساله
.ORG ۱۷۶,۲۰۰ تومان ۱۷۶,۲۰۰ تومان ۱۷۶,۲۰۰ تومان ۱ ساله
.INFO ۵۹,۹۰۰ تومان ۲۱۰,۶۰۰ تومان ۲۱۰,۶۰۰ تومان ۱ ساله
.BIZ ۲۱۰,۶۰۰ تومان ۲۱۰,۶۰۰ تومان ۲۱۰,۶۰۰ تومان ۱ ساله
پسوند های ایران
.IR ۵,۹۰۰ تومان ۵,۹۰۰ تومان ۵,۹۰۰ تومان ۱ ساله
.CO.IR ۵,۹۰۰ تومان ۵,۹۰۰ تومان ۵,۹۰۰ تومان ۱ ساله
.AC.IR ۵,۹۰۰ تومان ۵,۹۰۰ تومان ۵,۹۰۰ تومان ۱ ساله
.ID.IR ۵,۹۰۰ تومان ۵,۹۰۰ تومان ۵,۹۰۰ تومان ۱ ساله
پسوند های دیگر
.US ۱۵۶,۰۰۰ تومان ۱۵۶,۰۰۰ تومان ۱۵۶,۰۰۰ تومان ۱ ساله
.CO ۱۵۹,۰۰۰ تومان ۳۵۱,۰۰۰ تومان ۳۵۱,۰۰۰ تومان ۱ ساله
.TV ۴۵۷,۰۰۰ تومان ۴۵۷,۰۰۰ تومان ۴۵۷,۰۰۰ تومان ۱ ساله
.WS ۱۰۹,۰۰۰ تومان ۳۴۰,۰۰۰ تومان ۳۴۰,۰۰۰ تومان ۱ ساله
.MOBI ۶۹,۹۰۰ تومان ۲۳۴,۰۰۰ تومان ۲۳۴,۰۰۰ تومان ۱ ساله
.ORG.IR ۵,۹۰۰ تومان ۵,۹۰۰ تومان ۵,۹۰۰ تومان ۱ ساله
.IN ۱۷۱,۶۰۰ تومان ۱۷۱,۶۰۰ تومان ۱۷۱,۶۰۰ تومان ۱ ساله
.XYZ ۳۳,۳۰۰ تومان ۱۵۲,۸۰۰ تومان ۱۵۲,۸۰۰ تومان ۱ ساله
.SHOP ۱۱۶,۸۰۰ تومان ۴۲۱,۲۰۰ تومان ۴۲۱,۲۰۰ تومان ۱ ساله
.PRO ۶۹,۹۰۰ تومان ۲۱۰,۶۰۰ تومان ۲۱۰,۶۰۰ تومان ۱ ساله
.ME ۱۳۹,۹۰۰ تومان ۲۳۴,۰۰۰ تومان ۲۳۴,۰۰۰ تومان ۱ ساله
.VIP ۲۱۰,۶۰۰ تومان ۲۱۰,۶۰۰ تومان ۲۱۰,۶۰۰ تومان ۱ ساله
.COMPANY ۹۹,۰۰۰ تومان ۲۱۰,۶۰۰ تومان ۲۱۰,۶۰۰ تومان ۱ ساله
.ASIA ۲۴۹,۶۰۰ تومان ۲۴۹,۶۰۰ تومان ۲۴۹,۶۰۰ تومان ۱ ساله
.IO ۶۲۴,۰۰۰ تومان ۶۲۴,۰۰۰ تومان ۶۲۴,۰۰۰ تومان ۱ ساله
.TOP ۴۹,۹۰۰ تومان ۱۱۷,۰۰۰ تومان ۱۱۷,۰۰۰ تومان ۱ ساله
.DEV ۲۳۴,۰۰۰ تومان ۲۳۴,۰۰۰ تومان ۲۳۴,۰۰۰ تومان ۱ ساله
.NET.IR ۵,۹۰۰ تومان ۵,۹۰۰ تومان ۵,۹۰۰ تومان ۱ ساله
.SCH.IR ۵,۹۰۰ تومان ۵,۹۰۰ تومان ۵,۹۰۰ تومان ۱ ساله
.SITE ۳۳,۳۰۰ تومان ۳۵۱,۰۰۰ تومان ۳۵۱,۰۰۰ تومان ۱ ساله
لطفا قبل از سفارش به نکات زیر توجه فرمایید

قیمت های ذکر شده بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد

درهنگام تکمیل سفارش ۹ درصد مالیات بر ارزش افروده به قیمت ها اضافه می گردد.

دامین رایگان

نت افراز علاوه بر سرویس های فوق العاده میزبانی، امکان ثبت نام یک دامنه رایگان برای سرویس های نقره ای و طلایی یک ساله در اختیار مشترکین خود می گذارد. دامنه رایگان به صورت خودکار در هر سال تمدید می شود و کاربر تا زمانی که از سرویس های میزبانی نت افراز استفاده می کند ملزم به پرداخت هیچ هزینه ای نمی باشد.

در حال حاضر دامین رایگان برای دامین هایی با پسوند های زیر ارایه میگردد:

COM
IR