متن موردنظر شما کپی شد.
۰۲۱-۶۶۹۴-۶۷۷۳ info [at] netafraz [dot] com کانال تلگرام
روابط عمومی
موضوعات عمومی، متفرقه، اپراتور
پست الکترونیکی
info [at] netafraz [dot] com
فروش
موضوعات مربوط به فروش و تمدید سرویسها
پست الکترونیکی
sale [at] netafraz [dot] com
امور مالی
امور مالی مربوط به سرویس های نت افراز
پست الکترونیکی
billing [at] netafraz [dot] com
پشتیبانی
پشتیبانی فنی سرویسهای میزبانی
پست الکترونیکی
support [at] netafraz [dot] com
امور دامنه ها
امور مربوط ثبت، تمدید و انتقال دامنه ها
پست الکترونیکی
domain [at] netafraz [dot] com
انتقادات و پیشنهادات
انتقادات و پیشنهادات کاربران
پست الکترونیکی
suggestions [at] netafraz [dot] com
تلفن های تماس
تهران:
۰۲۱-۶۶۹۴۷۹۴۶
۰۲۱-۶۶۹۴۶۷۷۳
اصفهان:
۰۳۱-۳۴۴۵۹۶۱۶
فکس:
۰۳۱-۳۴۴۷-۵۷۸۹
نشانی
اصفهان، چهارراه ابن سينا - روبروي بانک صادرات - پلاک 18 (حضور فقط با هماهنگی قبلی)