لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
Netafraz
   
 

اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب از زیر درخواست ارسال کنید.

  • پشتیبانی - پشتیبانی فنی سرویس های ارایه شده توسط نت افراز
  • امور مالی - امور مالی مربوط به سرویس های نت افراز
  • فروش - موضوعات مربوط به فروش و تمدید سرویسها
  • روابط عمومی - موضوعات عمومی، متفرقه، اپراتور
  • امور دامنه ها - امور مربوط ثبت، تمدید و انتقال دامنه ها
  • پیشنهادات - پیشنهاد ها و انتقاد های شما

نکته مهم:

برای موارد فوری و اورژانسی ابتدا در پنل کاربری خود وارد شوید و درخواست خود را در بخش "امور اورژانسی" ارسال کنید

 
     
 

منوی اصلی

 
لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید